Desenvolupament sostenible

El nostre pellet té la certificació mediambiental de gestió forestal sostenible PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), de manera que podem garantitzar als nostres clients que tota la fusta utilitzada en l'elaboració dels nostres productes, prové de boscos gestionats de manera legal i sostenible.

Així mateix, el pellet és 100 % natural, ja que s'obté a partir del reciclatge de la fusta sobrera de serradores.

Màxima qualitat

La matèria primera es selecciona minuciosament per passar posteriorment per un procés d'assecat, mòlta, pel·letitzat i refredat previ a l'emmagatzematge. A més, es disposa d'un sistema de cribratge capaç d'eliminar completament tots els fins que s'hagin pogut produir abans de l'encaixat.

Els pèl·lets són sotmesos a rigorosos controls: Es realitzen constantment analítiques (humitat, densitat, percentatge de fins, durabilitat i longitud) que faciliten el procés de valoració aconseguint que tot el producte fabricat sigui totalment acord amb la fitxa tècnica certificada del pèl·let. A més, laboratoris qualificats i reconeguts a nivell nacional i internacional analitzen periòdicament el producte, verificant-ne les característiques i etiquetats.

A Blusterpellet li oferim les màximes garanties, així com una qualitat extraordinària tant al producte final com al servei al consumidor.

Matèries primes i procés d'elaboració

Els pèl·lets produïts a la nostra planta de valoració de biomassa estan fabricats a partir de materials lignocel·lulòsics obtinguts en indústries de transformació primària. La base de la nostra matèria primera és el subproducte obtingut a la serrada de fusta de conífera escortada extreta de boscos. Per a la compactació de la biomassa (serradures), prèviament condicionada, únicament s'emprarà la compressió exercida a la pelletitzadora sense afegir cap tipus de cua, cola o producte químic afegit.

La biomassa, per tant, és una forma de captació d'energia i l'única font renovable que comporta així mateix un emmagatzematge, cosa que la distingeix de l'energia solar directa, l'eòlica o altres que s'han de concentrar i emmagatzemar artificialment.

Així, doncs, la matèria orgànica (biomassa) constitueix una alternativa energètica als combustibles fòssils que degraden el medi ambient, al ser una font d'energia renovable i ecològica perquè no fomenta la desforestació, ja que utilitza residus de fustes ja existents.